Atteikuma tiesības

1.1. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un 14 (četrpadsmit) dienu laikā vienpusēji atteikties no Interneta veikalā home-you.lv iegādātās preces, un atgriezt to atpakaļ Pārdevējam. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru ir norādījis Pircējs, ir ieguvusi preci valdījumā;
1.2. Pircējam ir jāinformē Pārdevēju par lēmumu atteikties no Līguma pirms atteikuma termiņa beigām, izmantojot standarta atteikuma veidlapas paraugu.
1.3. Paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs norāda šādu informāciju:
1.3.1. Pasūtījuma veikšanas datumu;
1.3.2. Datumu, kad prece tika iegūta valdījumā;
1.3.3. Pircēja vārdu un uzvārdu;
1.3.4. Precīzu preces nosaukumu;
1.3.5. Bankas konta numuru, uz kuru jāatgriež nauda.
1.4. Pircējs nodod preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Termiņš ir ievērots, ja prece nodota atpakaļ pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.
1.5. Pircējs atgriež preci pārdevēja noliktavā – Hipokrāta iela 51, LV-1021, Rīga vai Pārdevēja mazumtirdzniecības veikalā - Brīvības gatve 372, Rīga, LV-1006
Atgriežot pasūtījumu ar kurjeru, pircējam jānorāda: MMS Group SIA, Hipokrāta iela 51, Rīga, LV-1021.
1.6. Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad saņēmis Pircēja paziņojumu par lēmumu atkāpties no Līguma, atmaksā Pircējam viņa samaksāto naudas summu. Pārdevējs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Pircējs, izņemot gadījumus, kad Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies citādi.
1.7. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt Pircēja samaksātās naudas summas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci vai Pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
1.8. Pircēja tiešos izdevumus, kas saistīti ar preces atgriešanu, sedz Pircējs.
1.9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu visā atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tajā skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašību vai darbības noskaidrošanai.
1.10. Pircējs preci nodod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, lietošanas instrukciju un citiem ar preci saistītajiem dokumentiem.
1.11. Atteikuma tiesības nepiemēro:
1.11.1. Tādu preču piegādei, kas izgatavotas pēc Pircēja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas;
1.11.2. Citos gadījumos, kas paredzēti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

Lai vienotos par preču atgriezšanu, lūdzam sazināties: info@home-you.lv

T: 67 076 427

LV
IENĀKT0
Grozs ir tukš
MEKLĒTĀ FRĀZE: